dinsdag 20 september 2011

De Vrijwillige Landstorm (pamflet)

Hier het pamflet (of volgens een antiquariaat een voordracht, gehouden op 13 maart 1915) dat Arie Az schreef. Een 'woord van opwekking tot vrijwillige dienstneming bij den Landstorm': De Vrijwillige Landstorm - ten platte Lande. -


In de Rijnlandsche courant van 8 mei 1915 werd hierover geschreven:

"De schrijver wekt in deze brochure op tot vrijwillige dienstneming bij de landstorm. In de steden vindt men nog wel landstorm-afdelingen, doch op 't platteland zoekt men ze tevergeefs. Onbekendheid met de desbetreffende voorschriften en misschien ook wel afkeurenswaardige onverschilligheid zijn, volgens de schrijver, wellicht de oorzaken van dit te kort. Daarom geeft de auteur eenige inlichtingen aangaande deze zaak en spoort hij aan tot daadwerkelijke betoning van vaderlandsliefde, daarin o.a. uitkomende, dat men medehelpt aan de oprichting van vrijwillige-landstormafdelingen".


Geen opmerkingen:

Een reactie posten